Judgements

- Commercial Court

Makeka V Africa Media Holdings [2022] LSHC 03

14/12/2021
09/02/2022

Lemphane Diamond Mine V Minister of Mining [2022] LSHC

21/02/2022
25/02/2022

Makgothi V AUCOR Lesotho [2022] LSHC 05

11/02/2022
12/02/2022

Leloli Trading (PTY) LTD v Mafeteng District Council [2022] LSHC 04

14/12/2021
09/02/2022